Deklaracja dostępności2023-01-09T18:01:51+01:00

Oświadczenie w sprawie dostępności

Usługi Komunalne w Poznaniu są zobowiązane zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strony internetowe Usług Komunalnych są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

– pliki PDF, doc itp. – administrator stara się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,
– serwis może zawierać przygotowane wcześniej dokumenty w plikach word, które mają ułatwić przygotowanie stosownych wniosków i oświadczeń,
– w miarę możliwości będziemy dokładać starań aby nowe dokumenty przygotowywane były zgodnie ze standardami

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Mateuszem Dzioba. Kontaktować można się dzwoniąc na numer telefonu +48 61 878 16 67, 61 878 16 68 lub 61 878 16 69 oraz pisząc pod adres e-mail: mateusz.dzioba@uslugikomunalne.com.pl.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składanie skarg na brak zapewnienia dostępności można składać drogą elektroniczną: sekretariat@uslugikomunalne.com.pl
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby je zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni od zgłoszenia. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, w jakim terminie realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.


Dostępność architektoniczna

Usługi Komunalne w Poznaniu swoje główne biuro prowadzą przy ul. Słowackiego 43a w Poznaniu. Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Słowackiego – budynek nie jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Przy bramie wejściowej na podwórze budynku wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem przed budynkiem przy ul. Słowackiego 43a, po przywołaniu pracownika poprzez umieszczony przy wejściu domofon lub całkowicie dostępnym innym obiekcie Usług Komunalnych – schronisku dla zwierząt, przy ul. Kobylepole 52 w Poznaniu, po wcześniejszym umówieniu terminu telefonicznie pod nr 61 846 29 01 lub mailowo na adres sekretariat@uslugikomunalne.com.pl

W biurach Usług Komunalnych nie ma bezpośredniej możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego. Potrzebę takiej usługi należy zgłosić na trzy dni przed planowaną wizytą telefonicznie na nr tel. 61 846 29 01 lub mailowo na adres: sekretariat@uslugikomunalne.com.pl

Wszystkie obiekty automatycznych toalet Usług Komunalnych są dostępne i pozbawione barier architektonicznych – pełna lista adresowa znajduje się na stronie www. w zakładce „Toalety”. Większość toalet obsługowych Usług Komunalnych jest dostępna, z wyjątkiem toalety na Starym Rynku, na Rynku Jeżyckim, na pl. Wolności, na pl. Wielkopolskim i przy ul. Berwińskiego w Poznaniu – pełna lista adresowa znajduje się na stronie www. w zakładce „Toalety”. Przy wszystkich toaletach zamontowano znaczniki Totupoint.

Cmentarze komunalne Junikowo od ul. Grunwaldzkiej/Cmentarnej i Miłostowo od ul. Gnieźnieńskiej/Warszawskiej w Poznaniu są dostępne i wyposażone w toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

Schronisko dla zwierząt przy ul. Kobylepole 52 w Poznaniu jest dostępne i wyposażone w toalety dla osób z niepełnosprawnościami. Na parkingu zabezpieczono 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych.

W budynkach Usług Komunalnych nie ma pętli indukcyjnych.

Do wszystkich obiektów Usług Komunalnych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


Załączniki

Wzór wniosku o zapewnienie dostepności z klauzulą RODO