Opłaty cmentarne2023-08-21T10:06:16+02:00

Prolongata terminu ważności grobu możliwa jest w formie przelewu na rachunek bankowy nr 10 1020 4027 0000 1502 1262 6786, SWIFT: BPKOPLPW (Miasto Poznań – Usługi Komunalne, ul. Słowackiego 43a, 60-521 Poznań) – w tytule przelewu prosimy umieścić informację „Opłata za miejsce (nr miejsca), imię i nazwisko zmarłego, cmentarz Miłostowo/Junikowo”. W przypadku braku odpowiedniej informacji w tytule przelewu lub niepoprawnie obliczonej kwoty opłaty zwracamy przelane środki na rachunek bankowy osoby dokonującej przelewu – prolongata terminu nie dochodzi wówczas do skutku.

Stawki opłat