O jednostce2019-09-04T10:33:48+02:00

Jesteśmy jednostką organizacyjną Miasta Poznania, która zajmuje się statutowo prowadzeniem poznańskiego Schroniska dla zwierząt, cmentarzy komunalnych oraz miejskich toalet publicznych.

Cmentarze komunalne

Od dnia 3 lipca 2017 roku Miasto Poznań przejęło zarządzanie cmentarzami Junikowo i Miłostowo. Szersza informacja na ten temat znajduje się w zakładce cmentarze komunalne.

Bezdomne zwierzęta

Poznańskie Schronisko dla zwierząt zlokalizowane przy ul. Bukowskiej 266 w Poznaniu działa już od przeszło 50 lat. Schronisko nie tylko przyjmuje wszystkie bezdomne zwierzęta znalezione w granicach administracyjnych Poznania, ale prowadzi również ich całodobowe wyłapywanie – w celu zgłoszenia interwencji należy skontaktować się telefonicznie ze Strażą Miejską Miasta Poznania – nr tel. 986 (bezpłatne połączenie).

Co roku realizujemy Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu, który obok prowadzenia Schroniska dla zwierząt obejmuje:

  • opiekę nad wolno żyjącymi kotami, tj. sterylizację i kastrację kotów oraz ich dokarmianie w okresie zimowym
  • zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem psów i kotów
  • akcję nieodpłatnego elektronicznego znakowania i rejestracji psów i kotów

  • zakup i ustawienie budek dla wolno żyjących kotów

Publiczne toalety

Obecnie prowadzimy 33 miejskie toalety, w tym 18 toalet automatycznych.
Miasto Poznań, wzorując się na wielu europejskich metropoliach, jako pierwsze w Polsce wprowadziło pilotażowy program budowy systemu toalet automatycznych.
Szersza informacja na ten temat znajduje się w zakładce toalety.