Cmentarze komunalne2020-01-21T14:45:22+01:00

Zmiana wysokości stawek opłat za miejsca pochówku na cmentarzach komunalnych Miłostowo i Junikowo

W związku z ogłoszeniem w dniu 16 stycznia 2020 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Zarządzenia Nr 16/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Poznaniu, z dniem 31 stycznia 2020 roku zaczną obowiązywać nowe stawki opłat za miejsca pochówku na cmentarzach Miłostowo i Junikowo.

Tekst opublikowanego aktu prawa miejscowego można znaleźć w zakładce „Opłaty cmentarne”, w której pozostawimy również dotychczasowy cennik.

Dotychczasowe stawki opłat będą obowiązywały do dnia 30 stycznia br. włącznie.

Wszystkie płatności dokonywane od dnia 31 stycznia br. muszą uwzględniać nowo przyjęte stawki – prosimy o zapoznanie się z nowym cennikiem, w szczególności w przypadku wnoszenia opłat w formie przelewu na rachunek bankowy.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem Administracji Cmentarzy Komunalnych – nr tel.: 61-878-16-67,-68,-69.

Transport seniorów na terenie miejskich cmentarzy – Miłostowo i Junikowo

Z dniem 1 października 2019 r. uruchomimy pilotażową usługę na cmentarzach Miłostowo i Junikowo polegającą na dowiezieniu seniorów do grobów ich bliskich.

Z usługi będą mogli skorzystać wyłącznie mieszkańcy miasta Poznania, którzy ukończyli 80 r.ż. lub ukończyli 60 r.ż. i mają widoczną dysfunkcję narządów ruchu utrudniającą samodzielne poruszanie się.

Zgłoszenia usługi będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem miejskiego call center Biura Poznań Kontakt pod numerem tel.: 61-646-33-44 (połączenie z konsultantem w sprawie usług senioralnych nastąpi po wybraniu klawisza „0”).

Usługa będzie realizowana od poniedziałku do piątku w godz. 7-15, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

W ramach usługi senior dowieziony zostanie spod bramy cmentarza do wskazanego grobu (szacunkowy czas oczekiwania na seniora to ok. 10 min), a następnie odwieziony powrotnie pod bramę – maksymalny czas wskazanej usługi to 30 minut.

Koszt jednorazowej usługi wynosi 1 zł. Płatność dokonywana będzie bezpośrednio u przewoźnika i wyłącznie w formie gotówkowej. Prosimy o uiszczanie opłat bilonem.

Wypożyczalnie sprzętu ogrodowego – Miłostowo i Junikowo

Udostępniliśmy dla Państwa punkty wypożyczeń sprzętu ogrodowego – usługa jest nieodpłatna i przeznaczona dla odwiedzających groby bliskich na cmentarzach. Wypożyczalnie zostały rozmieszczone m.in. przy wejściach na cmentarze oraz w bezpośrednim sąsiedztwie ważniejszych ciągów komunikacyjnych. Przy każdej z wypożyczalni znajduje się tablica informacyjna, która zawiera m.in. zasady korzystania. Na Miłostowie udostępnionych zostało 5 wypożyczalni. Junikowo wyposażone jest w 4 takie punkty.

Wszystkie narzędzia oznakowane są specjalnymi naklejkami lub znakami graficznym, co pozwoli na identyfikacje sprzętu w przypadku jego porzucenia na terenie cmentarza – mamy nadzieję, że będą to zdarzenia o charakterze incydentalnym.

Bardzo prosimy o zwrot wypożyczonego sprzętu – pozwólmy skorzystać z niego innym.

Wszystkich użytkowników prosimy o zachowanie porządku – odkładajmy sprzęt na miejsce, z którego go pobraliśmy.

Godziny otwarcia Biura Administracji Cmentarzy Komunalnych w okresie Wszystkich Świętych oraz biur cmentarnych w dniu 1 listopada

W okresie od 21 października do 9 listopada 2019 r. w związku z nadchodzącym dniem Wszystkich Świętych, Biuro Administracji Cmentarzy Komunalnych przy ul. 23 Lutego 4/6 będzie otwarte w następującym wymiarze czasowym:

  • poniedziałek od 7:00 do 17:00,
  • wtorek – piątek od 7:00 do 18:00,
  • sobota od 8:00 do 12:00.

W dniu Wszystkich Świętych (1 listopada) dodatkowo otwarte będą biura cmentarzy Miłostowo i Junikowo w godz. od 7:00 do 15:00.

Rezerwacja miejsca pochówku – Miłostowo i Junikowo

Możliwa jest rezerwacja niszy urnowych w kolumbarium na cmentarzu komunalnym Miłostowo – dostępne są nisze dwumiejscowe. Umożliwiliśmy także rezerwację nisz urnowych w kolumbarium na cmentarzu komunalnym Junikowo – w ofercie znajdują się nisze czteromiejscowe.

Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji nt. rezerwacji miejsca pochówku „za życia” na cmentarzach komunalnych Miłostowo i Junikowo prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem Administracji Cmentarzy Komunalnych – nr tel.: 61-878-16-67,-68,-69.