Cmentarze komunalne2024-07-09T07:43:28+02:00

Zmiana wysokości stawek opłat za miejsca pochówku na cmentarzach komunalnych Miłostowo i Junikowo

W związku z ogłoszeniem w dniu 28 czerwca 2024 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Zarządzenia Nr 643/2024/P Prezydenta Miasta Poznania
z dnia 27 czerwca 2024 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Poznaniu, z dniem 13 lipca 2024 roku zaczną obowiązywać nowe stawki opłat za miejsca pochówku na cmentarzach Miłostowo i Junikowo.

Tekst opublikowanego zarządzenia można znaleźć w zakładce „Opłaty cmentarne”, w której pozostawimy również dotychczasowy cennik.

Dotychczasowe stawki opłat będą obowiązywały do dnia 12 lipca br. włącznie.

Wszystkie płatności dokonywane od dnia 13 lipca br. muszą uwzględniać nowo przyjęte stawki –  prosimy o zapoznanie się z nowym cennikiem, w szczególności w przypadku wnoszenia opłat w formie przelewu na rachunek bankowy.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem Administracji Cmentarzy Komunalnych – nr tel.: 61-878-16-67, -68, -69.

Las pamięci – nowa kwatera na cmentarzu Miłostowo

Na cmentarzu Miłostowo udostępniona została kwatera pochówków urnowych – Las Pamięci. Założeniem administratora są pochówki w biodegradowalnych urnach na wydzielonym funkcjonalnie obszarze o charakterze leśnym. Pochówki mają mieć charakter ekologiczny – miejsca poszczególnych pochowań nie będą w żaden sposób oznaczane nagrobkami, płytami, krzyżami czy wiązankami/wieńcami itp.

Kwiaty i znicze będzie można składać przy pamiątkowych polnych kamieniach, na których umieszczane będą tabliczki z danymi pochowanych osób. Przy Lesie Pamięci zamontowano ławki dla osób odwiedzających. Kwatera utworzona została przy polu 38 kwatera 3. Dokładna lokalizacja znajduje się w podanym linku – https://maps.app.goo.gl/EtsqdRMNVE4W4SwE6

Osoby zainteresowane pochowaniem bliskich w nowej kwaterze zapraszamy do kontaktu telefonicznego z Biurem Administracji Cmentarzy Komunalnych:

  • 61-878-16-67
  • 61-878-16-68
  • 61-878-16-69

Przypominamy, że Las Pamięci funkcjonuje także na cmentarzu Junikowo.

Rezerwacja miejsca pochówku – Junikowo (nisze w kolumbarium)

Przygotowaliśmy i udostępniliśmy do rezerwacji nisze czteromiejscowe w kolumbarium na cmentarzu Junikowo. Osoby zainteresowane rezerwacją takich miejsc prosimy o kontakt telefoniczny z biurem cmentarza Junikowo (nr tel. 577-066-700 lub 577-099-700) – ilość miejsc jest ograniczona.

Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji nt. rezerwacji miejsca pochówku „za życia” na cmentarzach komunalnych Miłostowo i Junikowo, prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem Administracji Cmentarzy Komunalnych – nr tel.: 61-878-16-67,-68,-69.

Las pamięci – nowa kwatera na cmentarzu Junikowo

Na cmentarzu Junikowo udostępniona została kwatera pochówków urnowych – Las Pamięci. Założeniem administratora są pochówki w biodegradowalnych urnach na wydzielonym funkcjonalnie obszarze o charakterze leśnym. Pochówki mają mieć charakter ekologiczny – miejsca poszczególnych pochowań nie będą w żaden sposób oznaczane nagrobkami, płytami, krzyżami czy wiązankami/wieńcami itp.

Kwiaty i znicze będzie można składać przy pamiątkowych polnych kamieniach, na których – na życzenie rodzin zmarłych – umieszczane będą tabliczki z danymi pochowanych osób. Przy Lesie Pamięci zamontowano ławki dla osób odwiedzających. Kwatera utworzona została w obrębie pola nr 40 w bezpośrednim sąsiedztwie ścieżki stanowiącej wyjście z cmentarza ostatnią furtką od ul. Owczej.

Osoby zainteresowane pochowaniem bliskich w nowej kwaterze zapraszamy do kontaktu telefonicznego z Biurem Administracji Cmentarzy Komunalnych:

  • 61-878-16-67
  • 61-878-16-68
  • 61-878-16-69

Rezerwacja miejsca pochówku – Junikowo

Przygotowaliśmy i udostępniliśmy do rezerwacji grobowce dwumiejscowe na cmentarzu Junikowo. Osoby zainteresowane rezerwacją takich miejsc prosimy o kontakt telefoniczny z biurem cmentarza Junikowo (nr tel. 577-066-700 lub 577-099-700) – ilość miejsc jest ograniczona.

Przypominamy, że możliwa jest również rezerwacja nisz urnowych w kolumbarium na Miłostowie (nisze dwuurnowe) oraz na Junikowie (nisze czterournowe).

Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji nt. rezerwacji miejsca pochówku „za życia” na cmentarzach komunalnych Miłostowo i Junikowo, prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem Administracji Cmentarzy Komunalnych – nr tel.: 61-878-16-67,-68,-69.

Godziny funkcjonowania Biura Administracji Cmentarzy Komunalnych i filii Urzędu Stanu Cywilnego

W związku z powrotem filii Urzędu Stanu Cywilnego zajmującej się rejestracją zgonów, Biuro Administracji Cmentarzy Komunalnych przy ul. 23 Lutego 4/6 będzie otwarte w następującym wymiarze czasowym:

  • poniedziałek od 7:00 do 17:00,
  • wtorek – piątek od 7:00 do 15:30.

W soboty biuro będzie nieczynne.

Punkty ze zniczami do ponownego użycia

Z troski o nasze naturalne środowisko przygotowaliśmy na cmentarzach specjalnie zorganizowane punkty, w których można udostępniać niezniszczone szklane znicze innym osobom, do ich ponownego użycia. Przed umieszczeniem znicza w punkcie prosimy o jego oczyszczenie z wkładu.

Zachęcamy do niewyrzucania do pojemników na odpady szklanych zniczy nadających się do dalszego wykorzystania, ale do ich pozostawiania w otworzonych punktach.

Każdy z cmentarzy wyposażony został obecnie w 16 takich miejsc. Punkty zostały zlokalizowane przy istniejących wypożyczalniach sprzętu ogrodowego, przy wejściach na cmentarze oraz w okolicy głównych ciągów komunikacyjnych.

Liczymy na Państwa zainteresowanie takim sposobem ponownego wykorzystywania szklanych zniczy.

Prosimy o zachowanie porządku i czystości, zarówno na regałach jak i w ich obrębie.

Transport seniorów na terenie miejskich cmentarzy – Miłostowo i Junikowo

Z dniem 3 sierpnia 2020 r. ponownie uruchamiamy pilotażową usługę na cmentarzach Miłostowo i Junikowo polegającą na dowiezieniu seniorów do grobów ich bliskich.

Na potrzeby wznowienia usługi w czasie epidemii, opracowano zasady korzystania z usługi związane z nowym reżimem sanitarnym. Zasady będę udostępnione u przewoźnika do wglądu.

Do obowiązków seniora należy:

– zakrycie ust i nosa oraz użycie płynu do dezynfekcji rąk przed wejściem do pojazdu,
– zajęcie wyłącznie jednego z dwóch wolnych miejsc za przewoźnikiem (miejsce dla pasażera obok kierowcy pozostanie niewykorzystane),
– użycie płynu do dezynfekcji przed opuszczeniem pojazdu

Z usługi będą mogli skorzystać wyłącznie mieszkańcy miasta Poznania, którzy ukończyli
80 r.ż. lub ukończyli 60 r.ż. i mają widoczną dysfunkcję narządów ruchu utrudniającą samodzielne poruszanie się.

Zgłoszenia usługi będą przyjmowane bezpośrednio przez pracowników biur cmentarnych pod następującymi numerami telefonów:

Miłostowo – kom. 577-099-400
Junikowo – kom. 577-066-700

Usługa będzie realizowana od poniedziałku do piątku w godz. 7-15, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

W ramach usługi senior dowieziony zostanie spod bramy cmentarza do wskazanego grobu (szacunkowy czas oczekiwania na seniora to ok. 10 min), a następnie odwieziony powrotnie pod bramę – maksymalny czas wskazanej usługi to 30 minut.

Koszt jednorazowej usługi wynosi 1 zł. Płatność dokonywana będzie bezpośrednio u przewoźnika i wyłącznie w formie gotówkowej. Prosimy o uiszczanie opłat bilonem.

Wypożyczalnie sprzętu ogrodowego – Miłostowo i Junikowo

Udostępniliśmy dla Państwa punkty wypożyczeń sprzętu ogrodowego – usługa jest nieodpłatna i przeznaczona dla odwiedzających groby bliskich na cmentarzach. Wypożyczalnie zostały rozmieszczone m.in. przy wejściach na cmentarze oraz w bezpośrednim sąsiedztwie ważniejszych ciągów komunikacyjnych. Przy każdej z wypożyczalni znajduje się tablica informacyjna, która zawiera m.in. zasady korzystania. Na Miłostowie udostępnionych zostało 27 wypożyczalni. Junikowo wyposażone jest w 23 takie punkty.

Bardzo prosimy o zwrot wypożyczonego sprzętu – pozwólmy skorzystać z niego innym.

Wszystkich użytkowników prosimy o zachowanie porządku – odkładajmy sprzęt na miejsce, z którego go pobraliśmy.

Rezerwacja miejsca pochówku – Miłostowo i Junikowo

Możliwa jest rezerwacja niszy urnowych w kolumbarium na cmentarzu komunalnym Miłostowo – dostępne są nisze dwumiejscowe. Umożliwiliśmy także rezerwację nisz urnowych w kolumbarium na cmentarzu komunalnym Junikowo – w ofercie znajdują się nisze czteromiejscowe.

Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji nt. rezerwacji miejsca pochówku „za życia” na cmentarzach komunalnych Miłostowo i Junikowo prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem Administracji Cmentarzy Komunalnych – nr tel.: 61-878-16-67,-68,-69.