Cmentarze komunalne2021-10-18T11:59:27+02:00

Wjazd pojazdem na teren cmentarzy w okresie Wszystkich Świętych

W związku ze zbliżającym się dniem 1 listopada, wprowadzamy ograniczenia związane z wjazdami pojazdów na teren cmentarzy komunalnych Miłostowo i Junikowo w Poznaniu. W dniach 18-22 października, wjazd będzie odbywał się wg dotychczas obowiązującego porządku, tj. w godz. od 7.00 do 15.00 (do 15.00 należy opuścić teren cmentarza), natomiast w kolejne dni w jazd na cmentarze będzie odbywał się zgodnie z poniższym harmonogramem:

  • 23 października (sobota) – wjazd możliwy będzie w godzinach od 8.00 do 13.00 (do 13.00 należy opuścić teren cmentarza),
  • 24 października (niedziela) – brak możliwości wjazdu,
  • 25-27 października (poniedziałek – środa) – wjazd możliwy będzie w godzinach od 7.00 do 15.00 (do 15.00 należy opuścić teren cmentarza),
  • 28-31 października (czwartek – niedziela) – brak możliwości wjazdu,
  • 1 listopada (poniedziałek) – dzień Wszystkich Świętych – brak możliwości wjazdu,
  • 2-5 listopada (wtorek – piątek)  – wjazd możliwy będzie w godzinach do 7.00 do 15.00 (do 15.00 należy opuścić teren cmentarza),
  • 6 listopada (sobota) – wjazd możliwy będzie w godzinach od 8.00 do 13.00 (do 13.00 należy opuścić teren cmentarza).

Godziny funkcjonowania Biura Administracji Cmentarzy Komunalnych i filii Urzędu Stanu Cywilnego

W związku z powrotem filii Urzędu Stanu Cywilnego zajmującej się rejestracją zgonów, Biuro Administracji Cmentarzy Komunalnych przy ul. 23 Lutego 4/6 będzie otwarte w następującym wymiarze czasowym:

  • poniedziałek od 7:00 do 17:00,
  • wtorek – piątek od 7:00 do 15:30.

W soboty biuro będzie nieczynne.

Punkty ze zniczami do ponownego użycia

Z troski o nasze naturalne środowisko przygotowaliśmy na cmentarzach specjalnie zorganizowane punkty, w których można udostępniać niezniszczone szklane znicze innym osobom, do ich ponownego użycia. Przed umieszczeniem znicza w punkcie prosimy o jego oczyszczenie z wkładu.

Zachęcamy do niewyrzucania do pojemników na odpady szklanych zniczy nadających się do dalszego wykorzystania, ale do ich pozostawiania w otworzonych punktach.

Każdy z cmentarzy wyposażony został obecnie w 8 takich miejsc. Punkty zostały zlokalizowane przy istniejących wypożyczalniach sprzętu ogrodowego, najczęściej przy wejściach na cmentarze oraz w okolicy głównych ciągów komunikacyjnych.

Liczymy na Państwa zainteresowanie takim sposobem ponownego wykorzystywania szklanych zniczy.

Prosimy o zachowanie porządku i czystości, zarówno na regałach jak i w ich obrębie.

Transport seniorów na terenie miejskich cmentarzy – Miłostowo i Junikowo

Z dniem 3 sierpnia 2020 r. ponownie uruchamiamy pilotażową usługę na cmentarzach Miłostowo i Junikowo polegającą na dowiezieniu seniorów do grobów ich bliskich.

Na potrzeby wznowienia usługi w czasie epidemii, opracowano zasady korzystania z usługi związane z nowym reżimem sanitarnym. Zasady będę udostępnione u przewoźnika do wglądu.

Do obowiązków seniora należy:

– zakrycie ust i nosa oraz użycie płynu do dezynfekcji rąk przed wejściem do pojazdu,
– zajęcie wyłącznie jednego z dwóch wolnych miejsc za przewoźnikiem (miejsce dla pasażera obok kierowcy pozostanie niewykorzystane),
– użycie płynu do dezynfekcji przed opuszczeniem pojazdu

Z usługi będą mogli skorzystać wyłącznie mieszkańcy miasta Poznania, którzy ukończyli
80 r.ż. lub ukończyli 60 r.ż. i mają widoczną dysfunkcję narządów ruchu utrudniającą samodzielne poruszanie się.

Zgłoszenia usługi będą przyjmowane bezpośrednio przez pracowników biur cmentarnych pod następującymi numerami telefonów:

Miłostowo – kom. 577-099-400
Junikowo – kom. 577-066-700

Usługa będzie realizowana od poniedziałku do piątku w godz. 7-15, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

W ramach usługi senior dowieziony zostanie spod bramy cmentarza do wskazanego grobu (szacunkowy czas oczekiwania na seniora to ok. 10 min), a następnie odwieziony powrotnie pod bramę – maksymalny czas wskazanej usługi to 30 minut.

Koszt jednorazowej usługi wynosi 1 zł. Płatność dokonywana będzie bezpośrednio u przewoźnika i wyłącznie w formie gotówkowej. Prosimy o uiszczanie opłat bilonem.

Wypożyczalnie sprzętu ogrodowego – Miłostowo i Junikowo

Udostępniliśmy dla Państwa punkty wypożyczeń sprzętu ogrodowego – usługa jest nieodpłatna i przeznaczona dla odwiedzających groby bliskich na cmentarzach. Wypożyczalnie zostały rozmieszczone m.in. przy wejściach na cmentarze oraz w bezpośrednim sąsiedztwie ważniejszych ciągów komunikacyjnych. Przy każdej z wypożyczalni znajduje się tablica informacyjna, która zawiera m.in. zasady korzystania. Na Miłostowie udostępnionych zostało 5 wypożyczalni. Junikowo wyposażone jest w 4 takie punkty.

Wszystkie narzędzia oznakowane są specjalnymi naklejkami lub znakami graficznym, co pozwoli na identyfikacje sprzętu w przypadku jego porzucenia na terenie cmentarza – mamy nadzieję, że będą to zdarzenia o charakterze incydentalnym.

Bardzo prosimy o zwrot wypożyczonego sprzętu – pozwólmy skorzystać z niego innym.

Wszystkich użytkowników prosimy o zachowanie porządku – odkładajmy sprzęt na miejsce, z którego go pobraliśmy.

Rezerwacja miejsca pochówku – Miłostowo i Junikowo

Możliwa jest rezerwacja niszy urnowych w kolumbarium na cmentarzu komunalnym Miłostowo – dostępne są nisze dwumiejscowe. Umożliwiliśmy także rezerwację nisz urnowych w kolumbarium na cmentarzu komunalnym Junikowo – w ofercie znajdują się nisze czteromiejscowe.

Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji nt. rezerwacji miejsca pochówku „za życia” na cmentarzach komunalnych Miłostowo i Junikowo prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem Administracji Cmentarzy Komunalnych – nr tel.: 61-878-16-67,-68,-69.