Cmentarze komunalne2019-10-16T10:12:19+02:00

Wjazd pojazdem na teren cmentarzy w okresie Wszystkich Świętych

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych miasta Poznania, ograniczona zostaje możliwość wjazdu pojazdem na cmentarze komunalne Miłostowo i Junikowo w dniach poprzedzających dzień Wszystkich Świętych. W dniach 21-25 października oraz 4-8 listopada wjazd będzie odbywał się wg dotychczas obowiązującego porządku, tj. w godz. od 7.00 do 15.00.
Pierwsza sobota wjazdowa na cmentarze po dniu Wszystkich Świętych będzie miała miejsce w dniu 9 listopada (2 listopada – Dzień Zaduszny – nie będzie możliwości wjazdu na cmentarze).
Wjazd na cmentarze będzie odbywał się zgodnie z poniższym harmonogramem:
26 października (sobota) możliwy będzie wjazd w godzinach od 8.00 do 13.00.
28 października (poniedziałek) możliwy będzie wjazd w godzinach od 7.00 do 15.00.
29-31 października (wtorek, środa i czwartek) brak możliwości wjazdu.
1 listopada (piątek) – dzień Wszystkich Świętych – brak możliwości wjazdu,
2 listopada (sobota) – Dzień Zaduszny – brak możliwości wjazdu.
9 października (sobota) możliwy będzie wjazd w godzinach od 8.00 do 13.00.

Transport seniorów na terenie miejskich cmentarzy – Miłostowo i Junikowo

Z dniem 1 października 2019 r. uruchomimy pilotażową usługę na cmentarzach Miłostowo i Junikowo polegającą na dowiezieniu seniorów do grobów ich bliskich.

Z usługi będą mogli skorzystać wyłącznie mieszkańcy miasta Poznania, którzy ukończyli 80 r.ż. lub ukończyli 60 r.ż. i mają widoczną dysfunkcję narządów ruchu utrudniającą samodzielne poruszanie się.

Zgłoszenia usługi będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem miejskiego call center Biura Poznań Kontakt pod numerem tel.: 61-646-33-44 (połączenie z konsultantem w sprawie usług senioralnych nastąpi po wybraniu klawisza „0”).

Usługa będzie realizowana od poniedziałku do piątku w godz. 7-15, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

W ramach usługi senior dowieziony zostanie spod bramy cmentarza do wskazanego grobu (szacunkowy czas oczekiwania na seniora to ok. 10 min), a następnie odwieziony powrotnie pod bramę – maksymalny czas wskazanej usługi to 30 minut.

Koszt jednorazowej usługi wynosi 1 zł. Płatność dokonywana będzie bezpośrednio u przewoźnika i wyłącznie w formie gotówkowej. Prosimy o uiszczanie opłat bilonem.

Wypożyczalnie sprzętu ogrodowego – Miłostowo i Junikowo

Udostępniliśmy dla Państwa punkty wypożyczeń sprzętu ogrodowego – usługa jest nieodpłatna i przeznaczona dla odwiedzających groby bliskich na cmentarzach. Wypożyczalnie zostały rozmieszczone m.in. przy wejściach na cmentarze oraz w bezpośrednim sąsiedztwie ważniejszych ciągów komunikacyjnych. Przy każdej z wypożyczalni znajduje się tablica informacyjna, która zawiera m.in. zasady korzystania. Na Miłostowie udostępnionych zostało 5 wypożyczalni. Junikowo wyposażone jest w 4 takie punkty.

Wszystkie narzędzia oznakowane są specjalnymi naklejkami lub znakami graficznym, co pozwoli na identyfikacje sprzętu w przypadku jego porzucenia na terenie cmentarza – mamy nadzieję, że będą to zdarzenia o charakterze incydentalnym.

Bardzo prosimy o zwrot wypożyczonego sprzętu – pozwólmy skorzystać z niego innym.

Wszystkich użytkowników prosimy o zachowanie porządku – odkładajmy sprzęt na miejsce, z którego go pobraliśmy.

Zmiana godzin otwarcia Biura Administracji Cmentarzy Komunalnych

Z początkiem września br. (od poniedziałku 2.09) Biuro Administracji Cmentarzy Komunalnych przy ul. 23 Lutego 4/6 będzie otwarte w następującym wymiarze czasowym:

  • poniedziałek od 7:00 do 17:00,
  • wtorek – piątek od 7:00 do 16:00,
  • sobota od 8:00 do 12:00.

Rezerwacja miejsca pochówku – Miłostowo i Junikowo

Możliwa jest rezerwacja niszy urnowych w kolumbarium na cmentarzu komunalnym Miłostowo – dostępne są nisze dwumiejscowe. Umożliwiliśmy także rezerwację nisz urnowych w kolumbarium na cmentarzu komunalnym Junikowo – w ofercie znajdują się nisze czteromiejscowe.

Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji nt. rezerwacji miejsca pochówku „za życia” na cmentarzach komunalnych Miłostowo i Junikowo prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem Administracji Cmentarzy Komunalnych – nr tel.: 61-878-16-67,-68,-69.

Wjazd pojazdem na teren cmentarzy w dniu 5 października 2019 r. (sobota)

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych miasta Poznania, w najbliższą sobotę, tj, 5 października, możliwy będzie wjazd pojazdem na teren cmentarzy komunalnych Miłostowo i Junikowo w godzinach  od 8.00 do 13.00.