Cmentarze komunalne2020-05-04T08:30:47+02:00

Wjazd pojazdem na teren cmentarzy w dniu 9 maja 2020 r. (sobota)

Informujemy, że w najbliższą sobotę, tj. 9 maja, możliwy będzie wjazd pojazdem na teren cmentarzy komunalnych Miłostowo i Junikowo w godzinach od 8.00 do 13.00.

Komunikat dla uczestników ceremonii pogrzebowych

W dniu 20 kwietnia br. weszły w życie nowe ograniczenia dotyczące dopuszczalnej maksymalnej ilości osób mogących uczestniczyć w ceremoniach pogrzebowych:

Na cmentarzu znajdować się może nie więcej niż 50 uczestników ceremonii pogrzebowej, oprócz osób sprawujących kult religijny, osób dokonujących pochowania lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy.

W trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w domu przedpogrzebowym znajdować się może maksymalnie 1 uczestnik na 15m2 powierzchni tego budynku, oprócz osób sprawujących kult religijny.

Prosimy o stosowanie się do nowych regulacji oraz pozostałych wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, szczególnie dotyczących zachowania bezpiecznej odległości i zrezygnowania z bezpośredniego kontaktu z innymi osobami, a także zakrywania ust i nosa.

Komunikat dot. wjazdów pojazdami na cmentarze komunalne Miłostowo i Junikowo

W związku z wprowadzeniem kolejnych ograniczeń w poruszaniu się z powodu epidemii, informujemy, że w przypadku zbyt dużego ruchu pojazdów, będziemy zmuszeni na bieżąco wprowadzać ograniczenia możliwości wjazdu pojazdem na cmentarz.

Ze względu na obecną sytuację zagrożenia epidemicznego zalecamy rezygnację z wjazdów i ich przełożenie na późniejszy termin.

Informujemy, że cmentarze patrolowane są przez Policję i Straż Miejską w celu  kontroli przestrzegania wprowadzonych ograniczeń.

Prosimy o rozsądne i odpowiedzialne korzystanie z możliwości wjazdów oraz respektowanie aktualnych wytycznych i zakazów.

Komunikat dla klientów Biura Administracji Cmentarzy Komunalnych i biur zlokalizowanych na cmentarzach Miłostowo i Junikowo

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 oraz wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, prosimy o załatwianie w naszych placówkach (biuro przy ul. 23 Lutego 4/6 oraz biura mieszczące się na cmentarzach Miłostowo i Junikowo) wyłącznie niezbędnych formalności związanych z planowanymi pogrzebami i ekshumacjami. Pozostałe sprawy dot. cmentarzy, prosimy zgłaszać i załatwiać drogą e-mailową pod następującymi adresami:
cmentarze@uslugikomunalne.com.pl
milostowo@uslugikomunalne.com.pl
junikowo@uslugikomunalne.com.pl
junikowo@uslugikomunalne.com.pl

oraz pod poniższymi numerami telefonów:
61-878-16-67 (biuro 23 Lutego)
61-878-16-68 (biuro 23 Lutego)
61-878-16-69 (biuro 23 Lutego)
577-099-400 (Miłostowo)
577-099-300 (Miłostowo)
577-066-700 (Junikowo)
577-099-700 (Junikowo)

Prolongaty online

Z dniem 16 marca br. nie będzie możliwości dokonywania prolongat za groby w naszych placówkach w formie bezpośredniej (płatności gotówkowe i bezgotówkowe). 

Prolongaty należy uiszczać drogą elektroniczną za pomocą systemów płatności internetowych na poniższy numer rachunku bankowego:
Nr konta: 10 1020 4027 0000 1502 1262 6786 

Szczegóły związane z opłatami prolongacyjnymi za groby, znajdują się w poniższym linku do naszej strony internetowej (informacja o prolonagatach widoczna u dołu strony): https://uslugikomunalne.com.pl/cmentarze-komunalne/informacje/

Zmiana godzin funkcjonowania Biura Administracji Cmentarzy Komunalnych

Z dniem 16 marca br. Biuro Administracji Cmentarzy Komunalnych przy ul. 23 Lutego 4/6 będzie otwarte w następującym wymiarze czasowym:

  • poniedziałek od 7:00 do 17:00,
  • wtorek – piątek od 7:00 do 15:00.

W soboty biuro będzie nieczynne.

Zmiana wysokości stawek opłat za miejsca pochówku na cmentarzach komunalnych Miłostowo i Junikowo

W związku z ogłoszeniem w dniu 16 stycznia 2020 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Zarządzenia Nr 16/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Poznaniu, z dniem 31 stycznia 2020 roku zaczną obowiązywać nowe stawki opłat za miejsca pochówku na cmentarzach Miłostowo i Junikowo.

Tekst opublikowanego aktu prawa miejscowego można znaleźć w zakładce „Opłaty cmentarne”, w której pozostawimy również dotychczasowy cennik.

Dotychczasowe stawki opłat będą obowiązywały do dnia 30 stycznia br. włącznie.

Wszystkie płatności dokonywane od dnia 31 stycznia br. muszą uwzględniać nowo przyjęte stawki – prosimy o zapoznanie się z nowym cennikiem, w szczególności w przypadku wnoszenia opłat w formie przelewu na rachunek bankowy.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem Administracji Cmentarzy Komunalnych – nr tel.: 61-878-16-67,-68,-69.

Transport seniorów na terenie miejskich cmentarzy – Miłostowo i Junikowo

Z dniem 1 października 2019 r. uruchomimy pilotażową usługę na cmentarzach Miłostowo i Junikowo polegającą na dowiezieniu seniorów do grobów ich bliskich.

Z usługi będą mogli skorzystać wyłącznie mieszkańcy miasta Poznania, którzy ukończyli 80 r.ż. lub ukończyli 60 r.ż. i mają widoczną dysfunkcję narządów ruchu utrudniającą samodzielne poruszanie się.

Zgłoszenia usługi będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem miejskiego call center Biura Poznań Kontakt pod numerem tel.: 61-646-33-44 (połączenie z konsultantem w sprawie usług senioralnych nastąpi po wybraniu klawisza „0”).

Usługa będzie realizowana od poniedziałku do piątku w godz. 7-15, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

W ramach usługi senior dowieziony zostanie spod bramy cmentarza do wskazanego grobu (szacunkowy czas oczekiwania na seniora to ok. 10 min), a następnie odwieziony powrotnie pod bramę – maksymalny czas wskazanej usługi to 30 minut.

Koszt jednorazowej usługi wynosi 1 zł. Płatność dokonywana będzie bezpośrednio u przewoźnika i wyłącznie w formie gotówkowej. Prosimy o uiszczanie opłat bilonem.

Wypożyczalnie sprzętu ogrodowego – Miłostowo i Junikowo

Udostępniliśmy dla Państwa punkty wypożyczeń sprzętu ogrodowego – usługa jest nieodpłatna i przeznaczona dla odwiedzających groby bliskich na cmentarzach. Wypożyczalnie zostały rozmieszczone m.in. przy wejściach na cmentarze oraz w bezpośrednim sąsiedztwie ważniejszych ciągów komunikacyjnych. Przy każdej z wypożyczalni znajduje się tablica informacyjna, która zawiera m.in. zasady korzystania. Na Miłostowie udostępnionych zostało 5 wypożyczalni. Junikowo wyposażone jest w 4 takie punkty.

Wszystkie narzędzia oznakowane są specjalnymi naklejkami lub znakami graficznym, co pozwoli na identyfikacje sprzętu w przypadku jego porzucenia na terenie cmentarza – mamy nadzieję, że będą to zdarzenia o charakterze incydentalnym.

Bardzo prosimy o zwrot wypożyczonego sprzętu – pozwólmy skorzystać z niego innym.

Wszystkich użytkowników prosimy o zachowanie porządku – odkładajmy sprzęt na miejsce, z którego go pobraliśmy.

Rezerwacja miejsca pochówku – Miłostowo i Junikowo

Możliwa jest rezerwacja niszy urnowych w kolumbarium na cmentarzu komunalnym Miłostowo – dostępne są nisze dwumiejscowe. Umożliwiliśmy także rezerwację nisz urnowych w kolumbarium na cmentarzu komunalnym Junikowo – w ofercie znajdują się nisze czteromiejscowe.

Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji nt. rezerwacji miejsca pochówku „za życia” na cmentarzach komunalnych Miłostowo i Junikowo prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem Administracji Cmentarzy Komunalnych – nr tel.: 61-878-16-67,-68,-69.