Sterylizacje zwierząt właścicielskich2024-05-10T16:52:16+02:00

Rozpoczynamy finansowaną przez Miasto Poznań akcję zabiegów sterylizacji poznańskich psów i kotów w 2024 r. W tym roku z miejskiej akcji skorzystać mogą właściciele kotów (zarówno samic, jak i samców) oraz psów (wyłącznie suk – samic). Uprawnieni do skorzystania z miejskiej oferty są właściciele zwierząt, którzy są mieszkańcami Poznania. Zabiegi będą wykonywane w następujących zakładach weterynaryjnych:

 • Gabinet Weterynaryjny Vet-Help Natalia Maria Busłowicz, ul. Brzozowa 1, 61-429 Poznań,
  godziny przyjęć: poniedziałek – piątek: 09:00 – 19:00, sobota: 09:00 – 14:00,
  kontakt: tel. +48 512 447 882, przychodnia.vet-help@wp.pl
 • Przychodnia Weterynaryjna WETPUPIL B. Wartecki, K. Śliwa s.c., ul. Roślinna 1c, 61-306 Poznań
  godziny przyjęć: poniedziałek – piątek: 13:00 – 19:00, sobota: 10:00 – 13:00,
  kontakt: tel. +48 669 003 212
 • Gabinet Weterynaryjny „ANIMAL” S.C. B. i R. Przybylscy, ul. Nad Wierzbakiem 20/1, 60-612 Poznań
  godziny przyjęć: poniedziałek – piątek: 9:00 – 20:00, sobota: 9:00 -15:00, niedziela: 9:00 -11:00
  kontakt: tel. +48 602 225 371, 61 840 12 62, info@animalwet.pl

Skorzystanie z oferty jest możliwe pod warunkiem wcześniejszego zaczipowania i zarejestrowania psa lub kota, w ramach finansowanej przez Miasto akcji nieodpłatnego znakowania i rejestracji zwierząt. Wykonanie zabiegu zaczipowania jest możliwe również w ww. zakładach.
Lista zakładów weterynaryjnych, w których można oznakować nieodpłatnie swojego psa lub kota jest dostępna na stronie www. Schroniska dla zwierząt, w zakładce „Poznań dla zwierząt”, pod adresem: https://schronisko.com/poznan-dla-zwierzat/#czipowanie-psow-i-kotow

Warunkiem skorzystania z zabiegu będzie umówienie telefonicznie terminu wizyty, wypełnienie na miejscu formularza wniosku o wykonanie zabiegu w ramach miejskiej akcji oraz okazanie aktualnego dowodu szczepienia przeciwko wściekliźnie w przypadku opiekunów psów.
Do zakwalifikowania do zabiegu konieczne będzie spełnienie przez właściciela lub opiekuna zwierzęcia jednego z poniższych warunków:

 1. okazanie przez właściciela lub opiekuna zwierzęcia Osobistej Karty Poznańskiej OK Poznań poświadczającej rozliczanie w Poznaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w ostatnim roku rozliczeniowym przed datą skorzystania z usługi;
 2. w przypadku nieposiadania Osobistej Karty Poznańskiej OK Poznań podpisanie przez właściciela lub opiekuna zwierzęcia oświadczenia o odprowadzeniu podatku dochodowego na terenie miasta Poznania oraz potwierdzenie rozliczenia odprowadzenia podatku dochodowego w Poznaniu poprzez okazanie kopii pierwszej strony zeznania podatkowego za ostatni okres rozliczeniowy (np. formularza PIT-37, PIT-36 i PIT-40a), zawierającej adres zamieszkania wraz z:
  • potwierdzeniem złożenia zeznania do urzędu skarbowego w formie odciśniętej pieczęci
   albo
  • załączonym urzędowym poświadczeniem odbioru (UPO) generowanym w przypadku złożenia zeznania podatkowego w formie elektronicznej (e-deklaracja) – wydruk z systemu e-Deklaracji Ministerstwa Finansów
   albo
  • załączoną kopią zaświadczenia z urzędu skarbowego potwierdzającego fakt złożenia zeznania;
 3. pobieranie przez właściciela lub opiekuna zwierzęcia świadczenia socjalnego, stanowiącego jedyne źródło dochodu – przed wykonaniem usługi właściciel lub opiekun będzie zobowiązany do okazania zaświadczenia o pobieraniu świadczeń socjalnych (np. Poznańskiego Centrum Świadczeń, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu);
 4. studiowanie przez właściciela lub opiekuna zwierzęcia na uczelni wyższej z terenu miasta Poznania – przed wykonaniem usługi właściciel lub opiekun będzie zobowiązany do okazania ważnej legitymacji uczelni wyższej z terenu miasta Poznania.

Uwaga: Jedna osoba uprawniona może skorzystać z dofinansowania maksymalnie dwóch zabiegów w ciągu bieżącego roku.

Miasto finansuje 100 % kosztu przeprowadzonego zabiegu.