Sterylizacje zwierząt właścicielskich2024-01-04T08:48:45+01:00

Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie zwierząt Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu w 2024 r. zostanie uchwalony przez Radę Miasta Poznania do marca 2024 r. Obecnie trwa procedura przygotowania projektu uchwały i jego dostosowania do budżetu Miasta Poznania przyjętego na 2024 r.

Po wejściu w życie nowego Programu niezwłocznie poinformujemy o tym Państwa w tym miejscu, przedstawiając wszystkie nowe zasady wsparcia ze strony Miasta.