Sterylizacje zwierząt właścicielskich2022-05-12T12:31:31+02:00

W ramach realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu w 2022 r. rozpoczynamy akcję finansowania przez Miasto zabiegów sterylizacji poznańskich psów i kotów Zabiegi będą wykonywane w następujących zakładach weterynaryjnych:

 • Gabinet weterynaryjny „ANIMAL, z siedzibą przy ul. Nad Wierzbakiem 20/1 w Poznaniu, czynny od poniedziałku do piątku w godz.: 9 – 20, w soboty w godz.: 9 – 15, kontakt: tel. 602 225 371, 61 840 12 62
 • Gabinet weterynaryjny VET – HELP, z siedzibą przy ul. Brzozowej 1 w Poznaniu, czynny: od poniedziałku do piątku w godz.: 11:00 – 19:00, w soboty w godz.: 09:00 – 14:00, kontakt: tel. 512 447 882
 • Przychodnia Weterynaryjna Piotr Dąbrowski, z siedzibą przy ul. Jugosłowiańskiej 13 w Poznaniu, czynna od poniedziałku do piątku w godz.: 9:00 – 21:00, w soboty w godz.: 9:00 – 17:00, kontakt: tel. 61 843 45 83
 • Przychodnia Weterynaryjna WETPUPIL B. Wartecki K. Śliwa s.c., z siedzibą przy ul. Roślinnej 1C w Poznaniu, czynna od poniedziałku do piątku w godz.: 13:00 – 19:00, w soboty w godz.: 10:00 – 13:00, kontakt: tel. 669 003 212

Skorzystanie z oferty jest możliwe pod warunkiem wcześniejszego zaczipowania i zarejestrowania psa lub kota, w ramach finansowanej przez Miasto akcji nieodpłatnego znakowania i rejestracji zwierząt. Wykonanie zabiegu zaczipowania jest możliwe również w ww. zakładach.
Lista zakładów weterynaryjnych, w których można oznakować nieodpłatnie swojego psa lub kota jest dostępna na stronie www. Schroniska dla zwierząt, w zakładce „Poznań dla zwierząt”, pod adresem: https://schronisko.com/poznan-dla-zwierzat/#czipowanie-psow-i-kotow

Warunkiem skorzystania z zabiegu będzie umówienie telefonicznie terminu wizyty, wypełnienie na miejscu formularza wniosku o wykonanie zabiegu w ramach miejskiej akcji, w przypadku psa – okazanie aktualnego dowodu szczepienia przeciwko wściekliźnie oraz:

 1. okazanie przez właściciela lub opiekuna zwierzęcia Osobistej Karty Poznańskiej OK Poznań poświadczającej rozliczanie w Poznaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w ostatnim roku rozliczeniowym przed datą skorzystania z usługi;
 2. w przypadku braku posiadania Osobistej Karty Poznańskiej OK Poznań – podpisanie przez właściciela lub opiekuna zwierzęcia oświadczenia o odprowadzeniu podatku dochodowego w Poznaniu oraz potwierdzenie rozliczenia odprowadzenia podatku dochodowego w Poznaniu poprzez okazanie kopii pierwszej strony zeznania podatkowego za ostatni okres rozliczeniowy (np. formularza PIT-37, PIT-36 i PIT-40a), zawierającej adres zamieszkania wraz z:
  • potwierdzeniem złożenia zeznania do urzędu skarbowego w formie odciśniętej pieczęci
   albo
  • załączonym urzędowym poświadczeniem odbioru (UPO) generowanym w przypadku złożenia zeznania podatkowego w formie elektronicznej (e-deklaracja) – wydruk z systemu e-Deklaracji Ministerstwa Finansów
   albo
  • załączoną kopią zaświadczenia z urzędu skarbowego potwierdzającego fakt złożenia zeznania;
 3. pobieranie przez właściciela lub opiekuna zwierzęcia świadczenia socjalnego, stanowiącego jedyne źródło dochodu – przed wykonaniem usługi właściciel lub opiekun będzie zobowiązany do okazania zaświadczenia o pobieraniu świadczeń socjalnych (np. Poznańskiego Centrum Świadczeń, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu);
 4. studiowanie przez właściciela lub opiekuna zwierzęcia na uczelni wyższej z terenu miasta Poznania – przed wykonaniem usługi właściciel lub opiekun będzie zobowiązany do okazania ważnej legitymacji uczelni wyższej z terenu miasta Poznania.

Miasto finansuje 100% kosztu przeprowadzonego zabiegu.