Sterylizacje zwierząt właścicielskich2019-11-20T08:16:24+01:00

W związku z odstąpieniem od umowy z UCMW, informujemy o zmianach zasad akcji finansowania przez Miasto 50% kosztów zabiegów sterylizacji psów i kotów, których właściciele są mieszkańcami Poznania. Akcja rozpoczyna się w dniu 20 listopada br.

Zabiegi będą wykonywane w dwóch zakładach weterynaryjnych:
• „ANIMAL” S.C, który znajduje się przy ul. Nad Wierzbakiem 20/1

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usługi tego zakładu mogą umawiać terminy zabiegów telefonicznie od dnia 20 listopada, dzwoniąc pod nr tel.: 61 840 12 62 lub kom.: 602 225 371, które są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 19:00.
• ”VET – HELP”, który znajduje się przy ul. Brzozowej 1

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usługi tego zakładu mogą umawiać terminy zabiegów telefonicznie od dnia 20 listopada, dzwoniąc pod nr tel.: 512 447 882, który jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 19:00.

Skorzystanie z oferty jest możliwe pod warunkiem wcześniejszego zaczipowania i zarejestrowania psa lub kota, w ramach finansowanej przez Miasto akcji nieodpłatnego znakowania i rejestracji zwierząt.

Lista zakładów weterynaryjnych, w których można oznakować nieodpłatnie swojego psa lub kota jest dostępna na stronie www. Schroniska dla zwierząt, w zakładce „Poznań dla zwierząt”, pod adresem: https://schronisko.com/poznan-dla-zwierzat/#czipowanie-psow-i-kotow
Wykonanie zabiegu zaczipowania możliwe będzie również w zakładzie wykonującym sterylizację.

Warunkiem skorzystania z zabiegu będzie umówienie telefonicznie terminu wizyty, wypełnienie na miejscu formularza wniosku o wykonanie zabiegu w ramach miejskiej akcji oraz udokumentowanie przez właściciela zwierzęcia uprawnienia do skorzystania z usługi, tj. zamieszkiwania na terenie Poznania, poprzez (alternatywnie):

 1. potwierdzenie adresu zameldowania na pobyt stały w Poznaniu odpowiednim wpisem w dowodzie osobistym ( jeżeli wpis w tym zakresie jest aktualny);
 2. potwierdzenie adresu zameldowania na pobyt stały lub czasowy w Poznaniu w doręczonej kopii zaświadczenia z Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Poznania o miejscu pobytu stałego lub czasowego w Poznaniu, w przypadku, gdy dowód osobisty zastał wydany na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. poz. 212, ze zm.), zgodnie z którym w treści dowodu brak jest adresu zameldowania lub gdy jest ono różne od miejsca zameldowania na pobyt stały (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku);
 3. potwierdzenie miejsca zamieszkania w Poznaniu w doręczonej kopii pierwszej strony zeznania podatkowego za ostatni okres rozliczeniowy (np. formularza PIT-37), zawierającej adres zamieszkania wraz z:
  • potwierdzeniem założenia zeznania w drodze prezentaty urzędu skarbowego w formie odciśniętej pieczęci,
   albo:
  • załączonym urzędowym poświadczeniem odbioru (UPO) generowanym w przypadku złożenia zeznania podatkowego w formie elektronicznej (e-deklaracja) – wydruk z systemu e-Deklaracji Ministerstwa Finansów,
   albo:
  • załączoną kopią zaświadczenia z urzędu skarbowego potwierdzającego fakt złożenia zeznania;
 4. wystawione na osobę i jej adres zamieszkania dokumenty zobowiązaniowe, np. decyzję w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, rachunki lub faktury za media, ścieki, odpady komunalne.

Miasto sfinansuje połowę kosztów przeprowadzonego zabiegu. W związku z tym koszty, które będzie zobowiązana pokryć na miejscu osoba zainteresowana będą zgodne z poniższym cennikiem, w którym odjęto kwoty finansowane przez Miasto:

 1. kot samiec – 35 zł,
 2. kot samica – 70 zł,
 3. pies samiec:
  • do 10 kg – 120 zł,
  • od 10kg do 20 kg – 140 zł,
  • powyżej 20 kg – 190 zł,
 4. pies samica:
  • do 10 kg – 150 zł,
  • od 10kg do 20 kg – 180 zł,
  • powyżej 20 kg – 200 zł

Uwaga: Jedna osoba może skorzystać z dofinansowania maksymalnie dwóch zabiegów.

Akcję w imieniu Miasta prowadzi i nadzoruje miejska jednostka Usługi Komunalne, ul. Słowackiego 43a w Poznaniu, nr tel. 61 846 29 01, adres e-mail: sekretariat@uslugikomunalne.com.pl