Sterylizacje zwierząt właścicielskich2023-05-17T15:42:00+02:00

Zakres miejskiej akcji kastracji i sterylizacji zwierząt właścicielskich został niestety w tym roku ograniczony, ze względu na trudną sytuację ekonomiczną Miasta.

Od dnia 17 maja 2023 r. zostaje uruchomiona bezpłatna kastracja i sterylizacja kotów, których właściciele są mieszkańcami Poznania. Akcja jest finansowana z budżetu Miasta Poznania w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2023.

W pierwszej kolejności zabiegi są dostępne dla kotów będących pod opieką osób posiadających legitymację emeryta-rencisty.

Jak skorzystać z usługi?
 1. Aby umówić się na wizytę, należy skontaktować się bezpośrednio z wybranym zakładem weterynaryjnym – lista poniżej.
 2. Wypełnienie niezbędnego wniosku o wykonanie zabiegu oraz weryfikacja uprawnienia (legitymacji) odbywać się będą w trakcie wizyty.
 3. Realizacja zabiegów odbywać się będzie wg kolejności zgłoszeń.
 4. Jeden opiekun może skorzystać rocznie z dofinansowania maksymalnie dwóch zabiegów.
 5. Przed wykonaniem zabiegu opiekun zwierzęcia zobowiązany jest do elektronicznego oznakowania zwierzęcia – jeśli kot został wcześniej już oznakowany, możliwość skorzystania z darmowego zabiegu, dotyczy zwierząt, dla których jako miejsce rejestracji wskazane jest miasto Poznań.

UWAGA: czipowania można dokonać bezpośrednio przed zabiegiem kastracji/sterylizacji w zakładzie weterynaryjnym – znakowanie zwierząt w Poznaniu jest bezpłatne (finansowane przez Miasto).

Gdzie można wykonać zabieg?
 1. Gabinet weterynaryjny „Animal” – ul. Nad Wierzbakiem 20/1, tel. 61 840 12 62, 602 225 371;
  Strona internetowa: https://animalwet.pl
  Godziny otwarcia:
  pon-pt: 9:00-20:00
  sob: 9:00-15:00
 2. Gabinet weterynaryjny „VET-HELP” – ul. Brzozowa 1, tel. 512 447 882;
  Strona internetowa: https://brzozowa.vet-help.pl/
  Godziny otwarcia:
  pon-pt: 09:00-19:00
  sob: 9:00-14:00
 3. Przychodnia weterynaryjna Piotr Dąbrowski, ul. Jugosłowiańska 13, tel. 61 843 4583;
  Strona internetowa: https://wet.pl/
  Godziny otwarcia:
  pon-pt: 9:00-21:00
  sob: 9:00-17:00

Dostęp do zabiegów dla osób spoza grupy emerytów i rencistów będzie zależny od stanu wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na zabiegi w bieżącym roku. Dalsze informacje dotyczące zabiegów zostaną przekazywane we wrześniu.