Znakowanie zwierząt2022-05-12T12:23:46+02:00

Miejski rejestr psów i kotów Miasta Poznania prowadzony jest w ramach Międzynarodowej Bazy Danych Safe Animal, na podstawie umowy zawartej przez Miasto z firmą Geulincx Poland Sp. z o.o. Safe-Animal. Rejestr jest częścią Europetnet-u (European Pet Network). Europetnet powstał w 1997 roku w Brukseli i zrzesza najważniejsze bazy danych z terenu państw Unii Europejskiej. Założeniem tej organizacji jest ujednolicenie elektronicznego znakowania zwierząt, polegające na umieszczeniu zbiorów z poszczególnych krajów w jednej i ogólnodostępnej bazie danych.

Pozwala to na odnalezienie danych zaczipowanego zwierzęcia w dowolnym kraju Europy.  Lekarze weterynarii w Europie doskonale wiedzą o ewidencji Europetnet i tu w pierwszej kolejności poszukują danych zaginionych zwierząt. W bazie Europetnet znajduje się ponad 91 milionów danych zwierząt poddanych elektronicznej identyfikacji. Z Safe-Animal współpracuje wiele miast i gmin z terenu naszego kraju. Dzięki popularności tej bazy danych można w krótkim czasie odszukać swojego psa lub kota, bez względu na to, gdzie na terenie kraju zaginął, uciekł bądź został znaleziony. Wystarczy, że zwierzę trafi do schroniska dla zwierząt, straży gminnej lub lekarza weterynarii.

SAFE-ANIMAL

W każdej chwili można sprawdzić dane swojego zarejestrowanego psa lub kota.

Należy wejść na stronę internetową Safe-Animal i wprowadzić do wyszukiwarki numer z mikroprocesora.
SAFE-ANIMAL

W przypadku zaistnienia przesłanki dla wyrejestrowania lub przerejestrowania psa lub kota należy skorzystać z poniższych formularzy, które należy przesłać lub złożyć osobiście w siedzibie Usług Komunalnych, która mieści się przy ul. Słowackiego 43a, 60-521 Poznań.

Pobierz wniosek o zaczipowanie psa lub kota:

Elektroniczne oznakowanie psa lub kota

Pobierz wniosek o wyrejestrowanie psa lub kota:

Śmierć/Zaginięcie
Zbycie

Pobierz wniosek o przerejestrowanie psa lub kota:

Zmiana miejsca zamieszkania
Nabycie

Wykaz zakładów weterynaryjnych, w których można zaczipować swojego psa lub kota.

Lista zakładów weterynaryjnych

Schronisko dla Zwierząt uczestniczy w akcji elektronicznego znakowania psów i kotów z terenu miasta Poznania.

Wykonanie zabiegu wymaga rejestracji – od poniedziałku do piątku od godziny 7 do 15, pod numerem telefonu 61 868 10 86 lub osobiście.
Zabiegi przeprowadzane są w piątki od godziny 8 do 14.
Właściciel wypełnia formularz wniosku o zarejestrowanie psa lub kota, w którym oświadcza, że jest mieszkańcem Poznania i wpisuje adres zamieszkania, ponadto powinien mieć przy sobie aktualne zaświadczenie o zaszczepieniu zwierzęcia przeciw wściekliźnie oraz książeczkę zdrowia zwierzęcia.

W celu weryfikacji rejestracji pas lub kota wystarczy wejść na stronę internetową Safe-Animal i wprowadzić do wyszukiwarki numer z wszczepionego mikroprocesora.