Cmentarze komunalne 2018-01-17T12:47:20+00:00

Od dnia 3 lipca 2017 roku Miasto Poznań przejęło zarządzanie cmentarzami komunalnymi Junikowo i Miłostowo.

Jeśli podejmiecie Państwo decyzję o pochowaniu zmarłego na jednym z cmentarzy komunalnych, to można część spraw załatwić osobiście – należy wówczas udać się z kartą zgonu i dowodem osobisty osoby zmarłej do naszego Biura Administracji Cmentarzy Komunalnych przy ulicy 23 Lutego 4/6 w Poznaniu. W Biurze administracji Cmentarzy Komunalnych można załatwić następujące sprawy:

  • akt zgonu lub skrócony odpis aktu zgonu,
  • ustalenie termin pogrzebu,

  • uiszczenie opłat związanych z prawem do grobu/pochówku,

  • uzyskanie informacji o poznańskich firmach pogrzebowych, które zorganizują ceremonię pogrzebową.

Można też wszystkie sprawy związane z pogrzebem od samego początku zlecić wybranej firmie pogrzebowej, która załatwi też akt zgonu i opłaci prawo do grobu/pochówku. Jeśli chcecie Państwo pochować zmarłego na jakimkolwiek innym cmentarzu w Poznaniu lub poza nim, to po akt zgonu należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Libelta 16/20 w Poznaniu.

Komunikat:

Brak możliwości rezerwacji grobów – Miłostowo i Junikowo

Informujemy, że obecnie nie ma możliwości rezerwacji miejsca pochówku w grobowcach i niszach urnowych w kolumbariach, z uwagi na brak wolnych miejsc.

W najbliższym czasie planujemy udostępnić nowe grobowce zarówno na cmentarzu Junikowo jak i Miłostowo. Stosowna informacja o zasadach rezerwacji zostanie umieszczona na naszej stronie.

Podstawowe informacje:

Godziny otwarcia:

Biuro Administracji Cmentarzy Komunalnych, ul. 23 lutego 4/6 w Poznaniu
czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 21:00, w soboty od godziny 8:00 do 12:00, w niedzielę i święta nieczynne.

nr tel.: 61 878 16 67
61 878 16 68
61 080 16 69

Zlokalizowany w Biurze Administracji Cmentarzy Komunalnych Oddział Rejestracji Stanu Cywilnego Urzędu Stanu Cywilnego czynny w poniedziałki w godzinach 7:30 do 17:00 od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, w soboty od godziny 8:00 do  12:00, w niedziele i święta nieczynny.

nr tel.: 61 878 16 64
61 878 16 65
61 878 16 66

Biura cmentarzy
Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00, w soboty, niedziele i święta nieczynne.

Biuro – cmentarz Miłostowo
Nr tel.: 577 099 400
Biuro – cmentarz Junikowo
Nr tel. 577 066 700
  • W Biurze Administracji Cmentarzy Komunalnych oraz w naszych Biurach cmentarzy zlokalizowanych przy głównych wjazdach na cmentarze, na cmentarzu Miłostowo od ul. Gnieździeńskiej, na cmentarzu Junikowo od ul. Grunwaldzkiej (przy Dworcu tramwajowym) istnieje możliwość uiszczania opłat również w formie bezgotówkowej.

  • Prolongata terminu ważności grobu możliwa jest w formie przelewu na rachunek bankowy nr 10 1020 4027 0000 1502 1262 6786 – w tytule przelewu prosimy umieścić informację „Opłata za miejsce (nr miejsca), imię i nazwisko zmarłego, cmentarz Miłostowo/Junikowo”. W przypadku braku odpowiedniej informacji w tytule przelewu lub niepoprawnie obliczonej kwoty opłaty zwracamy przelane środki na rachunek bankowy osoby dokonującej przelewu – prolongata terminu nie dochodzi wówczas do skutku.

  • Wnioski o usunięcie drzewa lub krzewu prosimy składać bezpośrednio w biurach cmentarzy na cmentarzach Miłostowo i Junikowo.

  • Roczne przepustki na wjazd pojazdem na teren cmentarza dla osób niepełnosprawnych wydawane są w Biurze Administracji Cmentarzy Komunalnych przy ulicy 23 Lutego 4/6 i w biurach cmentarzy.

Wyszukiwarka grobów
Sprawy do załatwienia
Regulamin cmentarzy
Wysokość opłat cmentarnych
open