Jesteśmy jednostką organizacyjną Miasta Poznania, która od 1992 r. zajmuje się statutowo prowadzeniem poznańskiego Schroniska dla zwierząt oraz miejskich toalet publicznych.

Bezdomne zwierzęta

Poznańskie Schronisko dla zwierząt zlokalizowane przy ul. Bukowskiej 266 w Poznaniu działa już od przeszło 50 lat. Schronisko nie tylko przyjmuje wszystkie bezdomne zwierzęta znalezione w granicach administracyjnych Poznania, ale prowadzi również ich całodobowe wyłapywanie – w celu zgłoszenia interwencji należy skontaktować się telefonicznie ze Strażą Miejską Miasta Poznania – nr tel. 986 (bezpłatne połączenie).

Co roku realizujemy Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu, który obok prowadzenia Schroniska dla zwierząt obejmuje:

  • opiekę nad wolno żyjącymi kotami, tj. sterylizację i kastrację kotów oraz ich dokarmianie w okresie zimowym
  • zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem psów i kotów
  • akcję nieodpłatnego elektronicznego znakowania i rejestracji psów
  • zakup i ustawienie budek dla wolno żyjących kotów

Publiczne toalety

Obecnie prowadzimy 19 miejskich toalet, w tym 8 toalet automatycznych.
Miasto Poznań, wzorując się na wielu europejskich metropoliach, jako pierwsze w Polsce wprowadziło pilotażowy program budowy systemu toalet automatycznych.
Obecnie trwa proces inwestycyjny mający na celu budowę kolejnych 10 tego typu obiektów.
Szersza informacja na ten temat znajduje się w zakładce toalety.