Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Przewidywany tryb lub procedura udzielenia zamówienia Orientacyjna wartości zamówienia Przewidywany terminu wszczęcia postępowania
Budowa nowego schroniska dla zwierząt roboty budowlane przetarg nieograniczony 30 000 000 zł IV kwartał
Modernizacja miejskiej toalety publicznej na Rynku Jeżyckim w Poznania roboty budowlane przetarg nieograniczony 600 000 zł I kwartał
Rozbudowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania dostawa przetarg nieograniczony 3 819 977 zł III kwartał
2017-05-22T08:22:41+02:00