Zmodernizowana toaleta na Rynku Wildeckim
Zmodernizowana toaleta na Rynku Wildeckim
  • koszt inwestycji: 299 000 zł
  • modernizacji poddano niemal 90 – letni obiekt wybudowany w latach 20 XX w. na PeWuKę osuszono, wymieniono w nim wszystkie instalacje, przebudowano wnętrze w celu dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych, zainstalowano kocioł gazowy, zmieniono zgodnie z wytycznymi Konserwatora Zabytków jego wygląd zewnętrzny
  • zakres robót objął m. in.: osuszenie i zaizolowanie budynku, wymianę wszystkich instalacji i okładzin, przebudowę wnętrza w celu dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych, instalację kotła gazowego
2017-02-27T16:14:32+01:00