O jednostce2023-12-22T16:09:18+01:00

Jesteśmy jednostką organizacyjną Miasta Poznania, która zajmuje się statutowo prowadzeniem poznańskiego Schroniska dla zwierząt, cmentarzy komunalnych oraz miejskich toalet publicznych.

Cmentarze komunalne

Od dnia 3 lipca 2017 roku Miasto Poznań przejęło zarządzanie cmentarzami Junikowo i Miłostowo. Szersza informacja na ten temat znajduje się w zakładce cmentarze komunalne.

Bezdomne zwierzęta

Poznańskie Schronisko dla zwierząt zlokalizowane w Poznaniu działa już od blisko 60 lat. W 2021 r. Schronisko przeniosło się do nowej siedziby przy ul. Kobylepole 51 w Poznaniu. Schronisko przyjmuje wszystkie bezdomne zwierzęta znalezione w granicach administracyjnych Poznania. W celu zgłoszenia interwencji należy skontaktować się telefonicznie ze Strażą Miejską Miasta Poznania – nr tel. 986 (bezpłatne połączenie).

Co roku realizujemy Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu, który obok prowadzenia Schroniska dla zwierząt obejmuje:

  • opiekę nad wolno żyjącymi kotami, tj. sterylizację i kastrację kotów oraz ich dokarmianie w okresie zimowym

  • zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem psów i kotów

  • akcję nieodpłatnego elektronicznego znakowania i rejestracji psów i kotów

  • akcję nieodpłatnej sterylizacji i kastracji psów i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie Poznania

  • zakup i ustawienie budek dla wolno żyjących kotów

Publiczne toalety

Obecnie prowadzimy 40 miejskich toalet, w tym 22 toalety automatyczne.
Miasto Poznań, wzorując się na wielu europejskich metropoliach, jako pierwsze w Polsce wprowadziło w 2012 r. pilotażowy program budowy systemu toalet automatycznych.
Szersza informacja na ten temat znajduje się w zakładce toalety.

W toalecie na Dworcu Zachodnim uruchomiliśmy pomieszczenie przystosowane do pomocy higienicznej dla osób z niepełnosprawnościami, w tym także osób starszych i dzieci – tzw. „komfortkę”. Została ona przygotowana w taki sposób, aby maksymalnie ułatwić obsługę higieniczną, nie tylko samodzielnym osobom z niepełnosprawnością, ale przede wszystkim osobom, które wymagają asysty. Pomieszczenie wyposażono w komplet specjalistycznych urządzeń: łóżko z regulacją wysokości, a także podnośnik sufitowy, za pomocą którego można ułożyć osobę potrzebującą we właściwej pozycji. Jest to pierwsze tak w pełni wyposażone miejsce w Poznaniu, poprawiające standard i dostępność do tego rodzaju usług osobom ze szczególnymi potrzebami.

Pomieszczenie znajduje się w podziemiu Dworca Zachodniego, niedaleko przystanków PST. Jest otwarte od poniedziałku do piątku w godz. 6:00-22:00, a w soboty i niedziele w godz. 8:00-20:00. Jest już dostępne, ale przez najbliższe tygodnie będzie jeszcze testowane, by docelowo można było wprowadzić tam kolejne ulepszenia potrzebne osobom z niepełnosprawnościami.