O jednostce2022-01-24T19:46:09+01:00

Jesteśmy jednostką organizacyjną Miasta Poznania, która zajmuje się statutowo prowadzeniem poznańskiego Schroniska dla zwierząt, cmentarzy komunalnych oraz miejskich toalet publicznych.

Cmentarze komunalne

Od dnia 3 lipca 2017 roku Miasto Poznań przejęło zarządzanie cmentarzami Junikowo i Miłostowo. Szersza informacja na ten temat znajduje się w zakładce cmentarze komunalne.

Bezdomne zwierzęta

Poznańskie Schronisko dla zwierząt zlokalizowane w Poznaniu działa już od blisko 60 lat. W 2021 r. Schronisko przeniosło się do nowej siedziby przy ul. Kobylepole 51 w Poznaniu. Schronisko przyjmuje wszystkie bezdomne zwierzęta znalezione w granicach administracyjnych Poznania. W celu zgłoszenia interwencji należy skontaktować się telefonicznie ze Strażą Miejską Miasta Poznania – nr tel. 986 (bezpłatne połączenie).

Co roku realizujemy Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu, który obok prowadzenia Schroniska dla zwierząt obejmuje:

  • opiekę nad wolno żyjącymi kotami, tj. sterylizację i kastrację kotów oraz ich dokarmianie w okresie zimowym

  • zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem psów i kotów

  • akcję nieodpłatnego elektronicznego znakowania i rejestracji psów i kotów

  • akcję nieodpłatnej sterylizacji i kastracji psów i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie Poznania

  • zakup i ustawienie budek dla wolno żyjących kotów

Publiczne toalety

Obecnie prowadzimy 40 miejskich toalet, w tym 22 toalety automatyczne.
Miasto Poznań, wzorując się na wielu europejskich metropoliach, jako pierwsze w Polsce wprowadziło w 2012 r. pilotażowy program budowy systemu toalet automatycznych.
Szersza informacja na ten temat znajduje się w zakładce toalety.